Förvaltningsbolaget med långsiktiga ambitioner.

Välkommen till Galjaden

Galjaden fastigheter förvaltar och utvecklar egna fastigheter från Sundsvall  i norr till Trelleborg i söder. Beståndet utgör i dagsläget ca 150 000 kvm uthyrningsbar yta uteslutande bestående  av kommersiella fastigheter inom handel, kontor och lager/industri.

Galjaden Fastigheter har i olika former varit verksam på den svenska fastighetsmarknaden sedan 1996.

 

 

I nära samarbete med lokala aktörer genomfördes 2010 de första förvärven i baltikum. Idagsläget finns 6 fastigheter lokaliserade till denna region, en siffra vi tror kan komma att öka framgent.

Galjaden letar i dagsläget efter fler intressanta investeringar och önskar ständigt utöka sin fastighetsportfölj.

Bolaget har starka finanser, vilket gör Galjaden till ett stabilt bolag och en stark hyresvärd med långsiktiga ambitioner i varje projekt som företas.

 

Våra Fastigheter

Lediga Lokaler

Om Galjaden

Galjaden Fastigheter är ett svenskt växande fastighetsbolag som ständigt söker möjligheter till expansion och nya utmaningar.  Historiken talar om många utvecklingsprojekt där  fastigheter omvandlats och/eller utvidgats med gott resultat. Galjaden är inte inriktat på transaktioner utan förvaltar det som förädlats, det innebär att vi har en lång tidshorisont  på varje projekt som genomförs.

Vi samarbetar gärna med företag och aktörer som söker nya lokaler men som söker stöd i byggnation och förvaltningsprocesen.

 

Vi hanterar hela kedjan som kan vara alltifrån att hitta mark, ändra detaljplaner till byggnation och leverera en inflyttningsklar lokal utformad i nära samarbete med den framtida hyresgästen.

Galjaden Fastigheters största ägare är Peter Gyllenhammar AB, ett investmentbolag verksamt främst bland mindre noterade och onoterade bolag. Tack vare sin finansiella styrka och  ett starkt moderbolag med ett stort investerarnätverk är Galjadens genomförandestyrka vid transaktioner betydande.

För finansiell information, klicka här

 

Våra Projekt

De omvandlings och utvecklingsprojekt som företagits genom åren har varit många och varierande. Nedan följer ett urval av projekt som genomförts i Galjadens regi i nära samarbete med duktiga projektörer och arkitekter och inte minst entreprenörer som tillsammans med oss kunnat hitta alternativa lösningar för att få projekten att nå ända fram  såväl ekonomiskt som praktiskt med anpassade lösningar till våra kunder.

DEGELN 1, TÄBY
2006 förvärvades Pfizers dåvarande huvudkontor med vetskapen om att det skulle tomställas påbörjades ett aktivt arbete med att hitta nya hyresgäster.

Först in blev SQC ett dotterbolag till Vattenfall som behövde ca 1300 kvm till sin verksamhet. Lokalen anpassades och ett nytt trapphus byggdes till av Skanska för att förenkla flöden mellan våningsplanen.

De resterande ca 3500kvm kom till slut att förhyras av Internationella engelska skolan på ett mkt långt kontrakt. Lokalerna anpassades i samarbete med EBAB  till skolverksamheten och de tillgänglighetskrav som gäller för skola, med särskilt beaktande av säkerhet. Pfizers f.d. personalmatsal fick nytt liv som cateringmatsal åt närmare 500 elever.

Försök gjordes även med att exploatera de kvarvarande outnyttjade byggrätterna men med fruktlösa resultat.

Istället startades ett detaljplanearbete som till slut möjliggjorde 13700kvm BTA för bostäder, som såldes av till JM borätt som tog over stafettpinnen och genomförde byggnation och försäljning. Länk till projektet klicka här. I samband med detta såldes även den ursprungliga byggnaden som hyste Engelska skolan och SQC.

Det ekonomiska resultatet av hela projektet blev klart tillfredsställande, och vi är mycket glada över att få ha varit en del i att utveckla inte bara byggnaden utan hela området.

LANDNINGSBANAN 6, MALMÖ
Februari 2010, förvärvas fastigheten som då hade brukats som slangverkstad av ett företag som sysslade med tillverkning av hydraulslang i många år.

Kort därefter tecknas kontrakt med Swedol som Galjaden tidigare haft fruktbara samarbeten med och en anpassning tar vid.

Fasaderna putsas om, lokalerna målas om invändigt, golven slipas, ny ventilation installeras och nya energisnåla armaturer kommer på plats.

När projektet är färdigställt så erhåller Galjaden en Satisfierande avkastning och ett långt kontrakt och Swedol en hyra under gällande marknadshyror för området och detta i så gott som skräddarsydda lokaler.

Ombyggnationerna genomfördes av Skanska och Tyrens utgjorde granskande konsult och som säkerställde att allt dokumenterades och sköttes enligt gängse norm.

 

VEVSTAKEN 10, KRISTIANSTAD
Fastigheten förvärvades 2009 Och förhyrdes då av Dahl AB.

Tidigt i processen togs ett beslut om att renovera fastigheterna för hyresgästens räkning och ett kalkylarbete följde. Slutsatsen blev att det skulle bli väldigt dyrt att renovera med de krav som följer i spåren av nya lagkrav vid så omfattande renovering som här var nödvändigt. Att istället riva fastigheterna och bygga nytt syntes till en början för dyrt, men genom att omdisponera marken och på så sätt möjliggöra för ytterligare en hyresgäst vid nybyggnation såg kalkylen bättre ut.

Genom att  förlägga konferensrum, matsal och personalutrymmen gemensamt för de två hyresgästerna skapades ekonomiska möjligheter att bygga helt nya och  hyresgästanpassade lokaler för i stor sett samma kostnad som en renovering.

Uppdraget för detta gick till det lokala men mycket starka företaget Thages Byggnads AB med byggledare från Cowi som fanns lokalt förankrade i Kristianstad.

GJUTAREN 1, SÖDERKÖPING
2004 lägger plast tillverkaren  poolimon, en av Söderköpings största arbetsgivare,  ner sin verksamhet och en av de största byggnaderna i Söderköping mer eller mindre tomställs.

I November 2005 hamnar fastigheten i Galjadens ägo och ett digert arbete med  att omfördela ventilation, bygga avdelande väggar separera  elkraft osv  påbörjas, ett arbete som pågick under flera år.

Byggnadskroppar sektioneras till olika hyresgäster och byggnadsdelarna anpassas för att möjliggöra in och ut transporter till hyresgästerna.

Idag har åter tre plastindustrier hittat sina hem i lokalerna som är synnerligen väl anpassade för denna typ av industri.

I skrivandets stund är fastigheten så gott som fullt uthyrd och bland hyresgästerna märks förutom plastindustri, lager, kontor, smidesverkstad en vetrinärklinik, och till och med ett bageri.

 

Kontakt

brev-ikon

GALJADEN FASTIGHETER AB
Linnegatan 18
SE-114 47 Stockholm, Sweden
Tel: +46(0)8 120 510 00
Bankgiro: 5328-3610

email-ikon

Vill du göra en felanmälan eller har du noterat en skada?
Vänligen maila oss på felanmalan[a]galjaden.se

 

Har du frågor om fakturor eller betalning?
maila ekonomi[a]galjaden.se

 

Söker du en ledig lokal eller vill du samarbeta med oss kring nybyggnation?
maila oss på ledigalokaler[a]galjden.se

 

För allmänna frågor kring bolaget eller dess fastigheter, samt kontakt med ledning,
maila oss på info[a]galjaden.se