Förvaltningsbolaget med långsiktiga ambitioner.

Välkommen till Galjaden

Galjaden fastigheter förvaltar och utvecklar egna fastigheter från Sundsvall  i norr till Trelleborg i söder. Beståndet utgör i dagsläget ca 150 000 kvm uthyrningsbar yta uteslutande bestående  av kommersiella fastigheter inom handel, kontor och lager/industri.

Galjaden Fastigheter har i olika former varit verksam på den svenska fastighetsmarknaden sedan 1996.

 

 

I nära samarbete med lokala aktörer genomfördes 2010 de första förvärven i baltikum. Idagsläget finns 6 fastigheter lokaliserade till denna region, en siffra vi tror kan komma att öka framgent.

Galjaden letar i dagsläget efter fler intressanta investeringar och önskar ständigt utöka sin fastighetsportfölj.

Bolaget har starka finanser, vilket gör Galjaden till ett stabilt bolag och en stark hyresvärd med långsiktiga ambitioner i varje projekt som företas.

 

Våra Fastigheter

Lediga Lokaler

Om Galjaden

Galjaden Fastigheter är ett svenskt växande fastighetsbolag som ständigt söker möjligheter till expansion och nya utmaningar.  Historiken talar om många utvecklingsprojekt där  fastigheter omvandlats och/eller utvidgats med gott resultat. Galjaden är inte inriktat på transaktioner utan förvaltar det som förädlats, det innebär att vi har en lång tidshorisont  på varje projekt som genomförs.

Vi samarbetar gärna med företag och aktörer som söker nya lokaler men som söker stöd i byggnation och förvaltningsprocesen.

 

Vi hanterar hela kedjan som kan vara alltifrån att hitta mark, ändra detaljplaner till byggnation och leverera en inflyttningsklar lokal utformad i nära samarbete med den framtida hyresgästen.

Galjaden Fastigheters största ägare är Peter Gyllenhammar AB, ett investmentbolag verksamt främst bland mindre noterade och onoterade bolag. Tack vare sin finansiella styrka och  ett starkt moderbolag med ett stort investerarnätverk är Galjadens genomförandestyrka vid transaktioner betydande.

För finansiell information, klicka här

 

Våra Projekt

Galjaden har genom åren genomfört en stor mängd projekt i syfte att förbättra de fastigheter vi valt att investera i. Samtliga har skett med egen personal och i nära samarbete  med duktiga projektörer och arkitekter och inte minst entreprenörer som tillsammans med oss kunnat hitta alternativa lösningar för att få projekten att nå ända fram  såväl ekonomiskt som praktiskt med anpassade lösningar till våra kunder. Exempelvis:

Nybyggnationer mellan 10-150mkr

Konverteringar från kontor till skolor

Konverteringar från industri till handel

Driva detaljplaner i syfte att få fram nya och eller ändrade byggrätter

En mängd hyresgästanpassningar avseende såväl tekniska industriella lösningar till införande av nya system för godshantering etc.

Tillbyggnationer och ombyggnationer

Kontakt

brev-ikon

GALJADEN FASTIGHETER AB
Linnegatan 18
SE-114 47 Stockholm, Sweden
Tel: +46(0)8 120 510 00
Bankgiro: 5328-3610

email-ikon

Vill du göra en felanmälan eller har du noterat en skada?
Vänligen maila oss på felanmalan[a]galjaden.se

 

Har du frågor om fakturor eller betalning?
maila ekonomi[a]galjaden.se

 

Söker du en ledig lokal eller vill du samarbeta med oss kring nybyggnation?
maila oss på ledigalokaler[a]galjaden.se

 

För allmänna frågor kring bolaget eller dess fastigheter, samt kontakt med ledning,
maila oss på info[a]galjaden.se